E-mail : desa_tamblang@ymail.com

Dasa Sila

Dasa Sila artinya sepuluh macam perbuatan yang baik dan mulia yang perlu diikuti dan dilaksanakan oleh umat Hindu, meliputi :

1. Ahimsa atau tidak membunuh atau menyakiti.

2. Brahmacari atau dapat mengendalikan nafsu birahi.

3. Satya atau setia kepada janji, jujur, tulus, terus terang.

4. Awyawahara atau melakukan usaha dengan tulus ikhlas.

5. Akrodha atau tidak marah / tidak mudah marah.

6. Asteniya atau Asteya artinya tidakmencuri, tidak mengambil barang orang lain.

7. Guru Susrusa atau hormat kepada guru.

8. Sauca atau selalu memelihara kesucian diri lahir batin.

9. Aharalagawa atau mengatur jenis makanan yang sederhana.

10. Apramada atau taat mempelajari dan mengamalkan ajaran Weda, takwa dan tidak sombong.

Dasa Sila ini merupakan gabungan antara unsure Panca Yama Brata dan Panca Niyama Brata.

1 comment:

  1. Om svastiastu Rahajeng rahinan jagat galungan&kuningan
    http://gumang.Blogspot.Com
    suksma.

    ReplyDelete